Dieren

Alles over Dieren

Er zijn volgens wetenschappers ongeveer 10 miljoen diersoorten op de wereld, waarvan er ongeveer één miljoen zijn ontdekt. Ongeveer 80% leeft op het land, waardoor een klein deel leeft in het water of in de lucht. De dieren variëren van microscopisch kleine wormen tot aan enorme walvissen. De meest bekende dieren zijn de huisdieren zoals de hond, kat of het konijnen. Daarnaast zijn er veel wilde dieren, waarvan wij de bekendste kennen van de dierentuinen, bijvoorbeeld de ijsbeer, pinguïns, leeuwen of neushoorns.  Dieren lijken erg van elkaar te verschillen en toch hebben allemaal enkele hoofdkenmerken waardoor zij zich toch onderscheiden van andere levensvormen.

Het dierenrijk noemen we Animalia, vervolgens is er een indeling naar stammen. Vanuit de stammen kun je verder naar de afdelingen en de afdelingen splitsen zich verder uit naar groepen. Het is een zeer uitgebreide boom van verschillende diersoorten, waardoor de wetenschap veel onderzoek heeft gedaan en nog moet doen. De wetenschap die dieren bestudeert noemen wij zoölogie.

Naast het dierenrijk (Animalia) bestaan er nog vier rijken. Dit zijn de bacteriën, protisten, schimmels en planten. Op deze website beperken wij ons tot de Animalia.

dieren

Soorten dieren

De wilde diersoorten worden verdeeld in gewervelde en ongewervelde. Nog geen 3% van de dieren zijn gewervelden en ruim 87% zijn de ongewervelden.
Amfibieën, reptielen, vissen, vogels en zoogdieren zijn allemaal gewerveld, wat wil zeggen dat ze een wervelkolom bezitten. Ongewervelde, zoals insecten, spinnen en slakken hebben geen wervelkolom. Wetenschappers geloven dat de meeste gewervelde soorten, zoals zoogdieren en vogels, intussen bekend zijn, maar er kunnen nog miljoenen soorten insecten en andere kleine ongewervelde dieren zijn die nog niet zijn ontdekt.
Was men vroeger al tevreden wanneer men het ene wilde dier van het andere kon onderscheiden. Tegenwoordig wil men ook de achtergronden van het dier leren kennen. Dit betekent hoe het leeft, zich voortplant, waar men het kan aantreffen en waarom en in welke relatie het tot een ander dier staat. Op onze website vind je ook een grote diversiteit aan informatie die juist de interessantste zaken van het leven beschrijven: evolutie, gedrag, hoe het dier zich beweegt, erfelijkheid, ecologie, lichaamsbouw, verwantschap, natuurbescherming, bedreigde diersoorten en nog talrijke andere onderwerpen.
Een dier kan geen voedsel maken door middel van chemische processen zoals bacteriën of planten dit doen. Een dier eet over het algemeen planten of andere levende dingen en verteren het voedsel om het vervolgens in brandstof om te zetten.
Er wordt op deze website informatie per dier beschreven voor basisschool leerlingen om bijvoorbeeld een spreekbeurt te houden. Voor de oudere lezers is er de gevorderde of de wetenschappelijke informatie.
Dieren